ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

9 ต.ค.65 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 151 โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี