ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

9 พ.ย.65 เวลา 08.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ตัวแทนจากผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการรับรู้ เป็นต้นแบบให้ประชาชนได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน แห่งที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี