ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

9 มิ.ย.65 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขจรจัด ตามโครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ และโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ณ มูลนิธิไตรคุณธรรม หมู่ที่ 5*โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของฯครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ตลาดนัด ซอย 12 หมู่ที่ 6