ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

9 ส.ค.66 เวลา 11.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการโตแล้ว รู้จัก รักให้เป็น รุ่นที่ 3 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเอง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เพิ่มทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ณ ห้องประชุม ดร.เสนาะ อูนากูล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี