ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

9 ก.พ.63 เวลา 05.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยร้อยเอก ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ชลบุรี เขต 2 , คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม Bansuan Run 2020 “Run For Love” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ รายได้จากการจัดงานจะมอบให้กับกองทุนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนต่อไป