ข่าวกิจกรรม Facebook

8 ธ.ค.62 เวลา 8.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ฑัณฑสถานหญิงชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี