ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

20 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้ งานรักษาความสะอาด ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day เมืองบ้านสวน ถนนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย “ โดยฉีดล้างทำความสะอาดดูดโคลนเลนในท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบ้านสวน 11 ตั้งแต่แยกวัดใหม่บ้านสวน ถึงโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี ระยะทางรวม 1.5 กิโลเมตร