ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

13 ธ.ค.65 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานรักษาความสะอาด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม Kick Off ทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามนโยบาลของรัฐบาล ณ บ้านผู้บริหารนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน หมู่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี