ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ก จากธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน