ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

30 มิ.ย.64 เวลา 15.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้ามอบแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี