ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำทีมพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดตลาดนัด เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ณ ตลาดนัดซอย 11