ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

18 มี.ค.65 เวลา 09.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 1” พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน