ข่าวกิจกรรม Facebook

? การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

? โดยโครงการจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 และวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

? หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 081-3591989 หรือ 089-244-3739 (แจ้งชื่อภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)