ข่าวกิจกรรม Facebook

? ขอเชิญน้องๆหนูๆ จูงมือคุณพ่อ คุณแม่ เข้าร่วมโครงการครอบครัวล้อมรั้ว ห่างไกลยาเสพติด

? ในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562 ณ พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท

✅ เด็กอายุระหว่าง 12 – 18 ปี
✅ ผู้ปกครอง 1 คน อาศัยอยู่บ้านเดียวกับเด็ก และมีอายุไม่เกิน 60 ปี
✅ นักเรียนและผู้ปกครองมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

? ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำกัดเพียง 50 ครอบครัวเท่านั้น
สำรองที่นั่งได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038-184555 ต่อ 5 หรือ 064-6721015