ข่าวกิจกรรม Facebook

ขอเชิญน้องๆหนูๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กบ้านสวน ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน “รักน้อง รักษ์โลก รักการลดพลาสติก”