ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

? ขอเชิญประชาชนชาวบ้านสวน เข้าร่วมโครงการคัดกรอกและอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง / โรคที่พบบ่อยในชุมชน / ความผิดปกติและแก้ไขความบกพร่องทางการมองเห็น เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

?‍⚕ #รายการตรวจสุขภาพ ?‍⚕
✅ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด , ระดับน้ำตาลในเลือด , ระดับไขมันในเลือด , การทำงานของไต , การทำงานของตับ , ระดับกรดยูริคในเลือด , เอกซเรย์ปอด
✅ ตรวจคัดกรอกมะเร็งปาดมดลูก / มะเร็งเต้านม (วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง)
✅ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (เฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป)
✅ ตรวจคัดกรองสุขภาพทางสายตา (เฉพาะผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี และ 60 ปีขึ้นไป)

✍ สามารถลงทะเบียนตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวนโครงการจัดวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน
? * เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน#ตรวจสุขภาพ#ตรวจมะเร็งปากมดลูก#ตรวจเลือด#ตรวจสุขภาพทางสายตา#ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ