ข่าวกิจกรรม Facebook

? ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ

? งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 361 กับถนนบ้านสวน – หนองข้างคอก


? ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน