ข่าวกิจกรรม Facebook

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ห่างไกล Office syndrome

? ภายในงานมีกิจกรรม

✅ ประมวลค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
✅ ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านสุขภาพ
✅ นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
.

? ตรวจวัดความดันชีพจร
?‍♀ วัดความแข็งแรงของแขน , ขา
?‍♀ ปั่นจักรยาน 6 นาที (วัดการใช้ออกซิเจนสูงสุด)
และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 – 8.30 น. ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

? อย่าลืมใส่ชุดออกกำลังกายมาร่วมกิจกรรมนะครับ