ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมโครงการ ธนาคารขยะ “กิจกรรมรับซื้อ – ขายขยะรีไซเคิล หรือ ขยะแลกแต้ม” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (พรุ่งนี้) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ ศสมช. ชุมชนบ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี