ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 (พรุ่งนี้) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ จุดรับซื้อ หลังตลาดแม่ละมัยข้างโลตัส หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี