ข่าวกิจกรรม Facebook

ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน “วันไลออนส์สากลบริการ ปี 2562” Lions Service Day 2019-2020 Distirct 310-c ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของระหว่างสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 – ซี ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน จัดกิจกรรม บริการทันตกรรมขูดหินปูน อุดฟัน ถอดฟัน ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน (งดอาหารหลังเที่ยงคืน) มอบแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ วัดสายและประกอบแว่นสำหรับเด็ก บริการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก บริการตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งในเด็ก ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อย่าลืม !! นำบัตรประชาชนติดมาด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพัชร์ศศิ ผดุงรัตนรัชต์ 084-654-9879 หรือกองสวัสดิการสังคม 038-184555 ต่อ 8