ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

? ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลชลบุรี เรื่อง ขอเชิญประชาชนกลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ? #ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มให้บริการ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

? โรงพยาบาลชลบุรี ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 1
? ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 15.30 น.

? หลักฐาน
บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวคนไข้

? ผู้รับบริการต้องอยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี เท่านั้น