ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เทศบาลเมืองศรีราชาขอเผยแพร่ราบงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565