ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการตรวจ x-ray ปอดเคลื่อนที่ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาประชาคม