ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม “กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน