ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

คำสั่งคกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 5/2563 ร้านสะดวกซื้อ ที่เปิด 24 ชม. ให้ปิดตั้งแต่ 4 ทุ่มจนถึง ตีห้า ของอีกวันนึง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สั่งปิดสนามกอล์ฟ และสนามฝึกกอล์ฟ

แก้ไข ให้ส่วนธนาคาร สถาบันการเงิน และ ศูนย์บริการมือถือหรือระบบสื่อสาร (เช่น ศูนย์ 3BB) ในห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดให้บริการได้

โรงงานทุกแห่ง กำชับลูกจ้าง ระมัดระวังการสังสรรค์ การพบปะต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ผู้ประกอบการ ที่มีการใช้แรงงาน ที่มีที่พักชั่วคราวหรือถาวรให้แรงงานอยู่รวมกันจำนวนมาก ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ