ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

21 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ “ไทยชนะ” ให้กับผู้ประกอบการ ที่ได้รับการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่บริเวณ ถนนพระยาสัจจา เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการในสถานที่ร้านค้า กรณีพบผู้ติดเชื้อย้อนหลัง สามารถติดตามได้ว่า บุคคลนั้นได้ไปใช้บริการสถานที่ใดบ้าง และเช็กเวลาย้อนหลังได้ ลูกค้าที่เช็กอิน “ไทยชนะ” จะทราบทาง SMS เมื่อมีการแจ้งเตือนว่ามีความเสี่ยงการระบาดของโรคอยู่ และจะได้เข้ารับการตรวจโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย