“งานนัดพบแรงงานออนไลน์ชลบุรี โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

  • สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานออนไลน์ ภายใต้ชื่องาน “Chonburi job new normal 2021” ระยะเวลาตลอดเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ เข้าสู่ระบบการจ้างงานและเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Eastern Economic Corridor : EEC) ใน 10 อุตสาหกรรม

โดยเป็นการรวบรวม และนำตำแหน่งงานว่างจากนายจ้าง/สถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความต้องการแรงงานให้เกิดการจ้างงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ (online) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้สมัครงาน ได้สัมภาษณ์งานกันโดยตรง ซึ่งเป็น   การหลีกเลี่ยงการพบปะพูดคุยในระยะใกล้ชิด (New normal) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่ https://jobit.doe.go.th/chonburijobnewnormal2021
หรือสมัครผ่าน ?? Facebook Fanpage : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีตลอดเดือนสิงหาคม 2564

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูขั้นตอนการลงทะเบียนหางานได้ที่ https://bit.ly/3hht7xv

 นายจ้างที่อยากประกาศตำแหน่งงานว่าง ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3j6lWbo
ลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้ส่งตำแหน่งงานว่างมาที่  chonburijobnewnormal2021@gmail.com
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับเพื่อลงประกาศให้กับท่าน
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
☎️ 038-398-051 (ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ)
Fanpage : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
อีเมล: chonburijobnewnormal2021@gmail.com

#หางาน#ตำแหน่งว่างงาน#ว่างงานชลบุรี#ชลบุรีมีงานทำ#โควิด19#หางานยุคโควิด#หางานออนไลน์#สำนักงานจัดหางานชลบุรี#หางานยุคโควิดไม่ยากอย่างที่คิด