ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

9 มี.ค.63 เวลา 08.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า บริเวณทางขึ้นลงอาคาร ของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน