ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

8 พ.ค.63 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป สาขาชลบุรี-บายพาส เบื้องต้นพบว่ามาจากไฟไหม้หญ้าบริเวณด้านข้างของไดนาสตี้ ก่อนที่จะลุกลามมายังสถานที่ดังกล่าว และต่อมาในเวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว