ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

27 ก.พ.63 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน เบื้องต้นสามารถระงับเหตุได้แล้ว บริเวณภายในหมู่บ้านพิมพาภรณ์ 3