ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

4 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมสนับสนุนรถดับเพลิง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ (เมื่อคืนที่ผ่านมา) โรงงานรีไซเคิลพาสติก ในพื้นที่ของตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี