ข่าวกิจกรรม Facebook

24 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เช้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อน “เมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล :Smile City For All” นิทรรศการวิชาการ การฝึกอาชีพการแสดงผลงานคนพิการ และการจับฉลากมอบของรางวัลให้กับคน ซึ่งมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี