ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

10 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา , โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ , โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส , โรงเรียนบ้านหนองตะโก , โรงเรียนสุวรรณวิทยาคาร