ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

11 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน