ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

20 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดูแลชมรมผู้สูงอายุชานชาลาสามัคคี โดยชมรมผู้สูงอายุชานชาลาสามัคคี ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รวมกลุ่มทำกิจกรรมจิตอาสาตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุในชมรมฯ และประชาชนในชุมชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เพื่อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากาก และได้รับการสนับสนุนจักรเย็บผ้า จำนวน 2 ตัว จากเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีกำหนดการทำกิจกรรมทุกวัน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองตะโก หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน