ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

พี่น้องประชาชนชาวบ้านสวน ต้องไม่ประมาทนะครับ ควรที่จะงดออกจากบ้าน รวมถึงกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาด สวมหน้ากากอนามัย และที่สำคัญต้องเว้นระยะห่างทางสังคม