แผนที่จุดรับลงทะเบียน "ซิโนฟาร์ม"

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564

1.คลิกที่ภาพ QR-Code จะแสดงแผนที่จุดลงทะเบียนวัดซีนซิโนฟาร์มบ้านสวน

2.ลงทะเบียนผ่านเว็บเองได้ที่ https://forms.gle/X2aZbMpTtyFjC2FY9

3.ตรวจสอบข้อมูลและลำดับที่ลงทะเบียน **ในวันถัดไปได้ที่ ลิงค์ตรวจสอบสอบลำดับ