บ้านสวนมีดีประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

ข้อมูลผู้ประกอบการ

นางจินตนา สาขำ บ้านเลขที่ 411/89 ซอย เมรี่ ถนน เมรี่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 084-0208981

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ “ดอกไม้ใยบัว การบูร”

          ผู้ผลิตได้เรียนรู้การทำดอกไม้ใยบัวการบูรจากเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความรู้ในการทำ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จึงได้ศึกษาเรียนรู้ และฝึกทำ ทั้งได้เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ และพัฒนาทำเป็นดอกไม้ใยบัวจนถึงปัจจุบัน

ราคาจำหน่าย

          59 – 89 บาท ตามรูปแบบและขนาด

ขั้นตอนและกระบวนการการผลิต

          ใช้ผ้าใยบัวพันใส่ปากกา โดยผ้าใยบัว 1 แพ็ค สามารถประดิษฐ์ดอกไม้ได้จำนวน 1 ดอก