ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้

1. ถนนบ้านสวน – เศรษฐกิจ
2. ซอย 2 บ้านสวน
3. ซอยเมรี่
4. ซอยบ้านสวน – ศุขประยูร 19
5. ซอยสุขบท
6. ซอยหลังโรงพยาบาลชลบุรี
7. สำนักชีนารีวงษ์
8. หมู่บ้าน แพร เพชร แก้ว
9. ซอยโรจน์สกรีน
10. ซอยข้างโรงเรียนธารทิพย์
11. หมู่บ้านพฤกษา
12. ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน
13. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
14. หมู่บ้านสัจจาวิลล่า
15. โรงน้ำแข็งชลบุรี
16. หมู่บ้านรุ่งอรุณ