ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

20 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงตรวจความคืบหน้าโครงการทาสีตีเส้นสนามกีฬา ภายในลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยแบ่งเป็น สนามบาสเกตบอล 2 สนาม , สนามฟุตซอล 2 สนาม , สนามตะกร้อ 2 สนาม เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของเด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป