ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

27 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตรวจสอบน้ำท่วมขัง พร้อมทั้งดำเนินการเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล เนื่องจากฝนที่ตกหนัก เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ณ บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน