ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

29 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายกฤษพล ขันธะกาด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าโรงผลิตน้ำดื่มชุมชน ณ โรงผลิตน้ำดื่มชุมชน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มาลัยทอง