ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่อัลบั้มต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่แก้ไขแท็ก44 รูปภาพ · Updated 5 ปีที่แล้ว6 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง “การพัฒนากิจการสภาเด็กและเยาวชน” ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน