ข่าวกิจกรรม Facebook

12 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ ที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้าน “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน