ข่าวกิจกรรม Facebook

18 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ที่เข้าศึกษาดูงาน “การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน