ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

24 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเกาะช้าง จังหวัดตราด และองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน จังหวัดสตูล ที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้าน “เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน