ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

25 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้าน “การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ” ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน