ข่าวกิจกรรม Facebook

30 ต.ค.62 เวลา 9.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ที่มาศึกษาดูงานในหัวข้อ “ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)” ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน