ข่าวกิจกรรม Facebook

9 ธ.ค.62 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมต้อนรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะลงพื้นที่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อค้นหา แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน และดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน